Staden svarar på klagomål om barn som bara fick gå i finskt dagis

Det dröjer ännu många månader innan JO avgör ärendet om barnen som inte fick gå på svenskspråkigt dagis. Bild: Hanna Matikainen/Lehtikuva

Riksdagens justitieombudsman vill ha svar från staden om varför flera familjer inte fick någon svensk dagisplats.

Bristen på svenska daghemsplatser har påverkat många familjer i Helsingfors. I slutet på fjolåret fick riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen in ett klagomål om att barn från 22 familjer erbjöds en finsk plats i stället för en svensk. I början av det här året visade det sig sedan att det bara var en handfull svenska barn som börjat på finskt daghem.

JO har krävt svar av staden, som nu kommer att skicka in ett utlåtande om den skriande bristen och vad som görs åt den. I sitt möte i måndags kom stadsstyrelsen överens om innehållet i det här dokumentet.

– Utlåtandet är en bra genomgång av nuläget och skyfflar inte problemen under mattan, säger Marcus Rantala, SFP:s medlem i stadsstyrelsen.

Han konstaterar att staden varit öppen och genast meddelade regionförvaltningsverket om att man tvingades erbjuda finska platser i småbarnspedagogiken.

När Jääskeläinen vände sig till staden konstaterade han också att frågan om daghemsplatserna och bristen på lärare inom småbarnspedagogiken inte ser ut att enbart hänga på en enskilds stads förfarande, utan att statens åtgärder också kan inverka.

– Vi vet att det är många faktorer som inverkar, även sådant som staden inte kan fatta beslut om. Jag har lyft fram att Prakticum borde få rätt att utbilda barnledare, att det borde finnas tillräckligt med studieplatser på Helsingfors universitet och att socionomer borde få kompetens för att få jobba med småbarnspedagogik.

I januari meddelade Barnavårdsföreningen att de från hösten kan erbjuda flera nya platser på ett daghem i Tölö.

Det dröjer ännu många månader innan justitieombudsmannen avgör ärendet. På Jääskeläinens kontor meddelar man att ett vanligt klagomål behandlas i mellan tre och sex månader. Men på grund av det exceptionella läget med coronaviruset kan det ta ännu längre.

Läs också:

Han vill erbjuda barnet två språk men staden föreslog dagis på finska

"Att jobba med barn är givande och krävande" – men utbildningar lockar alltför få

Ny utbildning, uppskattning och generösa fonder ska rädda svensk småbarnspedagogik

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning