Staden måste hastigt såga ned träd från 1940-talet vid Tölöviken

Om inte träden vid Tölöviken sågas ned utgör de en fara, menar Helsingfors stad. Bild: Mikko Turunen/Helsingfors stad

Tre silverpilar och två skogsalmar måste sågas ned i Hesperiaparken och Hagasundsparken.

Fem träd vid Tölöviken utgör en säkerhetsrisk för joggarna och flanörerna om de inte sågas ned, meddelar Helsingfors stad. I juli 2019 rasade en silverpil plötsligt i backen.

Två av silverpilarna som ska sågas ner ligger i norra ändan av Tölöviken vid Helsingegatan och den tredje finns mitt på den västra stranden.

Skogsalmarna som måste fällas står i närheten av flaggstängerna vid Finlandiahuset.

Träden sågas ned i slutet av mars. Enligt staden måste ingreppet göras hastigt.

Träden är angripna av svamp. Hos silverpilarna är eldtickor boven medan skogsalmarna är angripna av almsprängticka.

De övriga silverpilar som växer längs med den västra stranden ska granskas av staden i år.

Trädbeståndet vid Tölöviken är gammalt. Till exempel silverpilarna planterades längs med stranden vid Tölöviken i mitten av 1940-talet.

Det är inte första gången staden måste såga ned träd som kan utgöra en fara.

Parkområdet kommer att rustas upp nästa år, vilket stadsmiljönämnden redan godkänt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Jordnära studier drar fullt hus på Keuda Saaren kartano

Mer läsning