Staden hittade inga fel

Bild: Paulina Rökman

Hangö stads interna utredning av fallet med den 92-åriga kvinnan utmynnar i ett kort konstaterande att inga misstag begåtts.

Några detaljer om fallet ger myndigheterna inte ut med stöd av sekretessbestämmelserna.

Ordagrant står det så här i pressmeddelandet om utredningen som ännu ska granskas av Regionförvaltningsverket:

"Den interna utredningen av ärendet gällande en klient inom vård i hemmet i Hangö är nu slutförd och nu kan staden överföra ärendet till en vidare utredning som utförs av Regionförvaltnings-verket.

– Det vi kan i detta läge säga är att vårdkedjan för hemvårdsklienter följts och att i motsats till vad man offentligen sagt, har klienten inte varit utan vård utan fått regelbunden hemvård enligt överenskommelse, säger Hangö stads grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander. Då utredningen av ärendet fortfarande inte är klar och den innehåller sekretessbelagda uppgifter, så kan vi inte i detta skede informera något mera."

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning