Staden har bestämt sig – flygplats blir bostäder

Helsingforspolitikerna vill bygga bostäder i flygplatsområdet i Malm. Bild: Fastighetskontoret, Helsingfors

Kampen om flygplatsen i Malm förs i Högsta förvaltningsdomstolen. Fel beslut för staden betyder endast en ny process, för staden har bestämt sig: Flyget ska bort.

Det säger Tuomas Hakala som är tjänsteman vid Helsingfors stad. Flygplatsområdet är hans ansvar. Hakala talade på tisdagsmorgonen vid ett invånarmöte i den gamla flygplatsbyggnaden. Just nu pågår en rättegång i Högsta förvaltningsdomstolen HFD om den nya generalplanen som också berör flygplatsområdet.

I stadens planer bor här i framtiden upp till 25 000 personer, det som nu är kulturmärkta byggnader, landningsbanor och ett vidsträckt grönområde. Fritidsflyget och de flesta företagen måste då flytta på sig.

Frågar man stödföreningen Malms flygplats vänner fortsätter flygverksamheten ännu länge.

Exakt när HFD kommer med en dom i tvisten är oklart. Behandlingen började i våras. Helsingfors trycker på så domstolen kan komma med besked under nästa år. De som klagat på processer och ritningar har hittat flera brister. Staden, som växer, anser att området behövs för bostäder.

Är domen i Högsta förvaltningsdomstolen negativ för staden händer följande:

– Det politiska besluten finns. I så fall startar vi en ny process, säger Tuomas Hakala.

Hur det än går i HFD handlar domstolens beslut inte om huruvida man får eller inte får bygga bostadskvarter på flygplatsområdet. I så fall måste generalplanen göras om till den del som gäller flygplatsen i Malm. Det bekräftar även stödföreningens ordförande Timo Hyvönen.

Flygplatsen i Malm för ingen särskilt tynande tillvaro, vilket också framgår under den timme som stadens tjänstemän talar. Privatflyg landar, stiger och tankar på plattan utanför de stora fönstren. Också en helikopter med besättning från fartyget som lägger gasrör i Finska viken hämtar och plockar upp folk.

Ett viktigt avtal som staden har med flygare på Malm omförhandlas. Den överenskommelse om landningsbanornas användning som gäller är i kraft ännu nästa år.

Tvisten om flygplatsen i Malm har pågått i årtionden.

Flygplatsområdet behövs enligt staden för den växande stadens nya invånare.

Samtidigt förfogar staden sedan tio år över Östersundom som fortfarande väntar på nya boende.

Ingenting i området kan byggas så länge det finns klagomål som behandlas.

Flygplatsen i Malm jämförs ofta med den i Bromma i Stockholm och andra liknande ställen i Europa.

Malm ger inte upp: HFD nästa om flygplatsen

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning