Staden gillar planer på täckta golfbanor

Tali golfplan ska täckas in under enorma övertryckshallar. EU, och skattebetalarna ska hjälpa privata finansiärer att samla in medel för att "bubblorna" ska förlänga golfsäsongen.

Klimatförändringen håller på att förlänga golfsäsongen, men det går för långsamt. Det anser Helsingfors stad som står bakom initiativet att bygga Drakarna, som de uppvärmda övertryckshallarna ska heta. Det behövs fem hallar för att göra hela Tali golf till inomhussport.

– De ska kopplas till varandra med korridorer så att spelarna kan röra sig bekvämt och oberoende av vädret, säger affärsmannen och den inbitna golfaren Sammy Ceder som leder det konsortium som ska ta fram finansieringen.

Bild: Ksf Media

Projektet beräknas kosta flera hundra miljoner euro, exklusive kostnaderna för ett planerat snabbtaxispår som från Helsingfors–Vanda flygplats till Tali, för att garantera utländska golfspelare en smidig ankomst. Bubblorna ska, om allt klaffar med finansieringen, anlända till Tali i höst och blåsas upp omedelbart så att golfsäsongen inte drabbas av onödiga avbrott.

Helsingfors stad har lovat stå för en tredjedel av kostnaderna, förutsatt att EU bistår med lika mycket. På den politiska vänsterkanten höjs kritiska röster för att staden "prioriterar en överklasshobby" medan vårdköerna växer, skolornas lärarlöner är undermåliga och dagisavgifterna riskerar att höjas markant.

– Det är inte samma pengar. Golfsatsningen tas från stadens innovationsbudget. Dessutom är Drakarna en investering som kommer att generera en hel del turism och intäkter, säger de borgerliga partierna i stadsfullmäktige i ett gemensamt pressmeddelande. Det här kan kompensera det turistbortfall som det kraschade Guggenheimprojektet ledde till.

Och de har alldeles rätt, betonar Sammy Ceder:

– Även om alla familjer kanske inte har råd att sätta sina barn i dagis kan ungarna, senast i skolåldern, till exempel få sommarjobb i golfklubbens kafé. På så sätt gynnas alla. Golf är en hobby för hela folket, oavsett hur mycket man förtjänar, säger han.

Flygekorrar skapar problem

Staden gick ut med beskedet mitt i påskhelgen, genast då det blev klart att EU skjuter till 100 miljoner. EU-kommissionen tar pengarna ur budgetmomentet för innovativ strukturell kohesion och framtidsbyggande.

Men projektet väcker också kritik i naturskyddskretsar. I närheten av golfplanen finns det spår av flygekorrar som troligen skulle ta skada av Talihallarna.

Bild: Ksf Media

Staden hänvisar ändå till ett preliminärt ställningstagande från EU:s domstol som slår fast att golfhallarna får byggas om flygekorrarna flyttas till en annan miljö.

Därför är flytten av flygekorrarna är det största praktiska problemet.

– Eftersom ingen vet i exakt vilka träd de bor ska staden fälla alla träd. När vi väl kommer åt de små krabaterna ska de flygas till okänd ort från Malms flygplats, kommenterar stadens parkavdelning.

Enligt uppgift skulle de fångade flygekorrarna fraktas till Åland från Malms flygplats. Det skulle vara den sista kommersiella flygningen från flygplatsen.

– Nostalgifaktorn är otroligt hög, men nog skulle man ju hellre ha sett att flygningen hade skjutsat något viktigare än flygekorrar, konstaterar en flygplatsaktivist och lokalpolitiker från SFP som vill vara anonym.

Tanken var först att flytta flygekorrarna till Esbo, Vanda eller Grankulla, men Esbo och Grankulla påpekar att de saknar en flygplats där flygekorrarna kunde landa. Vanda tackar bara nej till äran.

Åland har lovat att ta emot flygekorrarna, om landskapet får ett permanent mandat i EU-parlamentet efter brexit. Kommissionen är försiktigt positiv till tanken.

Glad första april! Den här nyheten var HBL:s aprilskämt.

Hallarna ska täcka banorna i Tali. De byggs i genomskinlig plast så att naturgräset får tillräcklig mängd solljus.

I hallarna byggs också ett sprinklersystem som bevattnar gräset under de av dygnets timmar då hallarna är stängda.

Hallarna utrustas med högtalare med lågmält fågelkvitter för att inte spelarna ska störas av naturljud.

Ett nytt regelverk för "hallgolf" utarbetas för hur spelarna ska bete sig när golfbollen träffar väggen eller taket.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning