Städa kisshissarna, Helsingfors!

Bild: Wilfred Hildonen

Hissåkarna utgör en grupp människor som är mer sårbara i det urbana rummet än genomsnittsmedborgaren. Och jag tror att många inte bara äcklas av urinstanken, utan också förknippar den med en vag känsla av fara.

Vi kom med barnvagn och då vi klev av metron vid Kampen frågade femåringen: "Är det en 'kisihiss' i dag, pappa?"Jag svarade som jag brukar: att det får vi se snart. Dessvärre är det ofta en "kisihiss"...