St1 vill kompensera med skogsodlingar

En ny skogsareal lika stor som Europa kan binda tillräckligt mycket koldioxid och ge råmaterial för biobränslen, säger Mika Anttonen, styrelseordförande för St1. Bild: Kristoffer Åberg

Energikoncernen St1 lanserade först bränsle gjort på organiskt avfall. Nästa steg för styrelseordföranden Mika Anttonen är att få skogsodling godkänd som klimatkompensation. Det skulle både binda koldioxid och ge tillräckligt med biobränsle för att uppfylla klimatmålet.

Klimathotet är större än vi vill förstå, säger Mika Anttonen. Han betonar att existerande klimatmål och åtgärder inte räcker för att förbättra läget. Elbilar och utsläppshandel är små kosmetiska detaljer. Vill vi se en positiv förändring måste vi ge upp en del av bekvämligheten, som onödigt flygande och annan överkonsumtion. Vårt ekonomiska system som bygger på fossildriven tillväxt måste ersättas av hållbarhet, säger han.

– Flyget och den petrokemiska industrin driver den fossila ekonomin. Så länge det behövs flygbränsle kommer det också att finnas diesel, och det används även om vi förbjuder dieseldrivna bilar. Dieselolja är helt enkelt en av de produkter som uppstår när man förädlar råolja. I ett läge när Helsingfors-Vanda förbrukar 15 procent mera flygbränsle varje år, och eftersom biobränsle för flygplan är en utopi, bör man snabbt hitta på kompenserande åtgärder.

Kompensera med skog

Vill man flyga ska man åtminstone plantera skog som kompensation, det är Anttonens tes. Han menar allvar. Just nu driver St1 ett pilotprojekt som ska resultera i en odlad skog på en öde yta i Marocko. Pilotanläggningen på upp till 5 000 hektar ska kunna binda 100 000 ton koldioxid.

Det låter komplicerat och väldigt långt borta, och det är det som är poängen. Ett område utan växtlighet som får skog är lätt att mäta, värdera och analysera. Först måste skogsodling bli både politiskt och vetenskapligt godkänt som klimatkompensering. Sedan måste St1 få de stora koncernerna med på resan, och till det behövs exakta data för att kunna bestämma värdet, säger Heidi Laurila, projektchef för St1 Carbon Farming.

– För att få skog att växa där ingenting växer gäller det att med hållbara metoder och solenergi avsalta havsvatten som kan användas i hushåll. Det renade avloppsvattnet används sedan för bevattning av skogen, som under pilotskedet ska bestå av johannesbrödträd, säger hon.

Resultatet är en ny kolsänka som suger upp en del av överskottet av koldioxid i atmosfären. Samtidigt kan man få fram hållbar råvara för tillverkningen av de biobränslen som ska ersätta fossil råolja", säger Mika Anttonen.

Han är oroad över bristen på råmaterial för biobränslen. Norden med sin lagstiftning och sina krav på en viss andel förnybara bränslen gör av med nästan hälften av den biomassa som är tillgänglig och till salu i världen. Att samla ihop stekfett i Kina för att få fram bränsle till några nordiska länder är inte hållbart i längden, och här kommer skogsplanteringen in som en ny väg ut ur återvändsgränden.

Parallellt med de praktiska planerna bearbetar St1 både EU och nationella myndigheter för att få skogsodling godkänt som klimatkompensation.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning