SRV: Vindkraften stöds med dyra och stela system

Bild: Mostphotos

Det nuvarande stödsystemet för vindkraften är dyrt och stelt för staten, anser Statens revisionsverk (SRV).

Vindkraftsproducenterna får i dag ett minimipris, det vill säga ett så kallat inmatningspris, för sin el. Det betyder att staten betalar producenten skillnaden mellan marknadspriset på el och det garanterade riktpriset. Då marknadspriset på el sjunker ökar behovet av stöd och därmed också statens kostnader.

Statens revisionsverk konstaterar att de totala stödutgifterna med dagens prisutveckling kan uppgå till 2–3 miljarder euro mellan 2017 och 2030. Summan beror på hur marknadspriset utvecklas.

Vindkraften stod i fjol för mindre än fyra procent av Finlands totala elproduktion. Stödsystemets framtid har väckt mycket debatt. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03