SR15 lugnar inte

Det är bättre att handla nu för säkerhets skull, än att sitta bekvämt och vänta och se om klimatkatastrofen inträffar eller inte.

I egenskap av en skolelev-gymnasiestuderande som de facto har läst IPCC:s SR15-rapport, men som inte direkt lugnats av den undrar jag om Claes Ehrnrooth (HBL Debatt 23.3) läst samma rapport.

Här är bara några av de hotbilder som presenterats med "high" eller "very high confidence" i min översättning: Följder av global uppvärmning som påverkar natur- och mänskliga system har redan observerats. Många ekosystem, och en del av tjänsterna de förser oss med, har redan ändrats på grund av global uppvärmning. Flera regionala klimatförändringar kommer att ske med en global uppvärmning till upp till 1,5 grader, inklusive extrema temperaturer i många regioner. Uppvärmning ökar små öars, låga kustområdens och deltans utsatthet till risker orsakade av förhöjd havsyta, såsom till exempel intrusion, översvämningar och infrastrukturella skador. Korallrev, till exempel, förutses ha minskat med ytterligare 70–90 procent vid 1,5 grader och med ännu större skador (mer än 99 procent) vid två grader. All ökning av den globala uppvärmningen kommer att påverka mänsklig hälsa, i första hand negativt.

Personligen anser jag, och en stor del av mina jämnåriga, dessa risker vara oroväckande, även om vi förstås inte kan se in i framtiden och se vad som till slut händer. Dessutom konstaterar rapporten: Framtida klimatrelaterade risker skulle förminskas av en upptrappning och acceleration av omfattande och sektorövergripande klimatåtgärder på flera nivåer samt av både stegvis och omvandlande anpassning (high confidence).

Ehrnrooth kanske inte delar vår klimatångest, men vi hoppas han delar vår övertygelse om att det hur som helst är bättre att handla nu för säkerhets skull, än att sitta bekvämt och vänta och se om katastrofen inträffar eller inte.

Joanna Fuhrmann Kyrkslätt

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning