Språkväckarklockorna borde ringa

Tyvärr verkar det bli mindre och mindre utrymme för svensktalande i landet fast det svenska språkets ställning är skyddad genom flera lagar.

I min förra insändare (HBL Debatt 19.7) tog jag upp hur viktigt det var att Svenskfinland har sina egna utbildningsvägar och att man borde satsa mera på att integrera invandrare på svenska.

Tyvärr verkar det bli mindre och mindre utrymme för svensktalande i landet fast det svenska språkets ställning är skyddad genom flera lagar. Detta utrymme gäller inte enbart svensktalande, man beaktar alla minoriteter med samma attityd som "de andra" vilka anses belasta samhället och är problematiska. Detta framkommer allt mer genom politiker som inte tar ansvar för sina uttalanden, men finns också djupt rotat i alla områden runtom i Finland.

Patientdatasystemet Apotti har tagits i bruk i Helsingfors. Detta system är helt klart en avveckling av den svenska servicens ställning i huvudstaden. Som svensktalande personal ska man också börja skriva på finska, göra en direktöversättning av klientens berättelse. Det finns många olika problem med det.

Svenska och finska skiljer sig väldigt mycket. En direktöversättning motsvarar inte allt som klienten sagt och blir bristfällig. Svensk personal är inte behöriga tolkar. Man tvingar fram ett arbetssätt där man i slutändan gör arbetet extra svårt för svensk vårdpersonal som väljer att jobba på finska i första hand. De som jobbar kommer att bli utbrända på grund av all ansträngning att under samtal försöka översätta vilket kommer att kräva arbetstid och ork.

Dokument kommer att översättas till svenska igen då klienten begär det, alla vet redan hur fel det blir i verkligheten. I slutändan kan det hända att det som enligt klienten har sagts och det som finns i dokumenten inte överensstämmer vilket sätter ett ansvar på personalen. En person som inte kan tillräckligt bra finska kan också låta bli att ställa frågor som kan vara avgörande i arbetet, som en följd av att inte kunna översätta allt i sin helhet till finska.

Anledningen till att inte ha ett parallellt system som går på svenska sägs vara dels kostnaderna, dels klientsäkerheten. Med klientsäkerhet avses att personal borde förstå vad som har rapporterats tidigare eftersom alla inte kan tala svenska med klienterna. Gäller inte kravet också att personal som talar finska ska kunna ge service på svenska? Jag kanske har missförstått att vi är ett tvåspråkigt samhälle? Vi anses än så länge vara ett demokratiskt land och vi önskar att det så förblir.

Ta ansvar och våga peka på saker som inte är ok. Många fler svårigheter kommer detta att föra med sig för svensk service som vi inte har hunnit se eller reflektera över. Jag vill väcka politikerna och allmänheten att stå på sig och göra rätt genom sina ställningstaganden för beslut som kommer att påverka en hel folkgrupp.

Mesut Öngörür, Tusby

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Black Friday 2020 – erbjudanden hos Preeco.fi

Mer läsning