Språkutbildning vid Helsingfors universitet i fara – "hur tänker regeringen?"

Professor Pirjo Hiidenmaa, dekanus vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet, frågar om regeringen inte ser att de nedskärningar Undervisningsministeriet föreslår i språkutbildningen vid HU går tvärt emot regeringens politiska ambitioner. Bild: Niklas Tallqvist

Anslagen för den lagstadgade undervisningen i baltiska och vissa utomeuropeiska språk vid Helsingfors universitet riskerar att strypas. Det vore kontroversiellt då regeringen säger sig värna om utbildningen, globalt ansvar och integrationen av invandrare, säger Pirjo Hiidenmaa, dekanus vid Helsingfors universitet.

Den redan begränsade utbildningen i kinesiska, japanska, somali, arabiska, lettiska, litauiska och flera andra i Finland små språk är i fara. Det står klart då regeringen enligt budgetförslaget tänker...