Språkundervisningen ska börja från årskurs ett

Sanni Grahn-Laasonen.Bild: SPT/Ari Sundberg

Staten delar ut 4,3 miljoner för att språkundervisningen ska kunna inledas redan från första klass från och med 2020.

Utbildningsstyrelsen har beviljat anordnare av grundläggande utbildning 4,3 miljoner euro i statsunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Regeringen beslöt i budgetramen förra veckan att det första främmande språket, det så kallade A1-språket i fortsättningen ska inledas redan på våren under det första skolåret. Den tidigarelagda språkundervisningen kommer att beröra alla ettor från och med januari 2020.

– De ettor som börjar i skolan på hösten nästa år är de första som får ta del av tidig språkundervisning oberoende av var i Finland de bor, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml).

Inom ramen för regeringens pågående spetsprojekt har man redan tidigarelagt språkundervisningen i vissa kommuner.

– Detta arbete har fungerat som en god grund för en hållbar förändring som berör alla. Beslutet som nu gjorts gör att alla barn har samma utgångsläge i språkundervisningen, säger Grahn-Laasonen.

Plast- och luktfria målfärger av förnyelsebara naturoljor

För fempersonersfamiljen i Malax var valet av Uulas färger enkelt. Inhemska, naturenliga, luktfria, utsläppsfria samt utmärkt service och personal är det som ligger överst. Att färgerna är enkla att stryka på och färgvärlden varm, vacker och harmonisk bidrar till helheten. 4.12.2018 - 09.08