Språkstrid, språkfred, språkförbistring

Lyckas ett värdemässigt och geografiskt splittrat Svenskfinland frambringa en gemensam anda, en framtidstro, en idé som man vill investera sig in i? Bild: KSF Arkiv

Fram till år 2040 blir Finland alltmer flerspråkigt. Går svenskan en ljusnande eller mörkare framtid till mötes? Finlandssvenskhetens ständiga metamorfos handlar bara i begränsad utsträckning om förfinskning.

"All vishets begynnelse är att erkänna fakta", brukade Juho Kusti Paasikivi säga. Eller härstammar frasen de facto från den skotska historikern Thomas Carlyle – som inspirerade Snellman – som i sin tu...