Språkstrategi behövs

Svenska språknämnden i Finland välkomnar därför finska språknämndens förslag att ett nationellt språkpolitiskt program utarbetas.

Debatten om de nationella språkens ställning har fått ny intensitet när den finska språknämnden i ett ställningstagande den 26 oktober framhåller att både finskan och svenskan i Finland hotas av att engelskan får en allt starkare roll i det finländska samhället. Vi som ingår i Svenska språknämnden i Finland vill tacka den finska språknämnden för ett lovvärt ställningstagande för de nationella språken.

Eftersom svenskan i Finland redan i sig är utsatt för ett starkt hot från finskans dominans, har vi inte råd att låta engelskan bli landets andra språk eller – på längre sikt – landets första språk i det offentliga. Svenska språknämnden i Finland välkomnar därför finska språknämndens förslag att ett nationellt språkpolitiskt program utarbetas. Egentligen är ju tanken på ett språkpolitiskt program inte ny, eftersom dåvarande undervisningsminister Henna Virkkunen redan 2011 föreslog att en språkstrategi ska utarbetas i Finland. Någon sådan har ändå inte sett dagens ljus.

Däremot har Svenska språknämnden i Finland redan i början av 2000-talet tagit initiativ till att formulera en strategi för svenskan i Finland. År 2003 utkom nämligen Marika Tandefelts läsvärda rapport Tänk om: Svenska språknämndens förslag till handlingsprogram för svenskan i Finland. Nu, femton år senare, finns det all anledning att lyfta fram handlingsprogrammet på nytt, eftersom den analys och de rekommendationer som rapporten innehåller har stor relevans än i dag.

Handlingsprogrammet hittas i elektronisk form på nätet och fungerar utmärkt som ett underlag när det nya nationella språkpolitiska programmet utarbetas. Det säger sig självt att ett språkpolitiskt program endast utgör ett första steg. Dessutom krävs det resurser för ett proaktivt arbete för att stärka de bägge nationalspråkens ställning i Finland.

Johan Bärlund ordförande Maria Fremer sekreterare Svenska språknämnden i Finland

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46