Språköarna samlas till gemensam svenska dagen-fest

Sibeliushuset i Lahtis. Bild: Stas Knop/Shutterstock

Tisdag den 5 november firar de svenska språköarna i Finland svenska dagen med en stor fest i Sibeliushuset i Lahtis.

– Det är ett initiativ från Språkönätverket och eftersom Folktinget firar 100-årsjubileum i år tyckte vi att det var extra roligt och viktigt att kunna ställa till med en stor fest för språköarnas barn och vuxna, säger folktingssekreterare Markus Österlund i ett pressmeddelande.

Under festen uppträder Krista Siegfrids, FlipFlop, Alfred Backa och Hot Club Dance Company. För att göra språköeleverna delaktiga i festen kommer en storkör med cirka 350 elever att uppträda tillsammans med Krista Siegfrids. Kring 1 100 åskådare väntas komma till festen från Hyvinge, Jyväskylä, Kervo, Kotka, Lahtis, Nurmijärvi, Tammerfors, Tusby och Vichtis.

– För oss som jobbar för det svenska på finskspråkiga orter är detta evenemang betydelsefullt, säger Karin Ihalainen i pressmeddelandet.

Ihalainen är rektor vid Svenska skolan i Lahtis och arrangör för festen.

– Vi vill att festen synliggör att vi finns och höjer statusen på vår verksamhet. Även om det sällan talas om språköarnas betydelse för det svenska i Finland så är vi själva övertygade om att Svenskfinland behöver sina språköar.

Lahtis är en växande språkö och tidigare på hösten invigdes där ett nytt svenskt rum, Svenska gården. Folktinget arrangerar evenemanget i Lahtis i samarbete med Lahtis stad, Språkönätverket och Föräldraföreningen i Lahtis.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning