Språkmiss i myndigheternas sms – "Får inte upprepas"

Flera personer har kontaktat Justitieministeriets språkrättsråd efter att de fick lördagens myndighetsmeddelande enbart på finska. Bild: Mikael Piippo/SPT

Lördagens myndighetsmeddelande borde ha nått alla på finska, svenska och i detta fall även engelska. Det ser ut som att det är hos en del operatörer det brustit, säger Justitieministeriets språkrättsråd Corinna Tammenmaa.

I lördags nåddes finländarna av ett sms där statsrådet gav information om isoleringen av Nyland. I samband med att sms:et landade i telefonerna reagerade flera svensktalande på att de enbart fick sitt sms på finska.

Justitieministeriets språkrättsråd Corinna Tammenmaa säger att ärendet inte gått obemärkt förbi. Finlands språklag säger att meddelandet borde ha gått ut på finska, svenska och i detta fall även engelska. Dessutom finns en specifik lag om utsändning av krismeddelanden. Även den stödjer att ingen borde ha nåtts av ett meddelande skrivet enbart på finska, såvitt detta meddelande klassades som ett krismeddelande.

– Statsrådets kansli har varit tydligt med att meddelandet ska gå ut på finska, svenska och engelska. Jag är inte insatt i alla detaljer, men det ser ut som att det är hos en del operatörer det brustit, säger Tammenmaa.

Tammenmaa berättar att flera personer tagit kontakt med henne efter att de fått meddelandet.

– Jag själv fick det på tre språk så jag reagerade inte först på frågan, men hushåll har exempelvis råkat ut för att en i hemmet har haft en operatör och då fått meddelandet på tre språk medan någon annan har haft en annan operatör och enbart fått den finska texten.

– Ministerierna är medvetna om att detta skett och det här är ett misstag som inte får upprepas.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning