Språkliga rättigheter som spelbricka

Bild: Ksf-arkiv/Linus Lindholm

Vasa centralsjukhus fyller alla kriterier för sjukhus med omfattande jour: befolkningsunderlag, avstånd till närmaste universitetssjukhus, ekonomi och vårdkvalitet.

Vasa centralsjukhus omfattande jour kom upp till behandling i riksdagens social- och hälsovårdsutskott på torsdagen, bara för att bli nerröstat av representanter från regeringspartierna.

Samma morgon skrev Vasabladet om hur Europarådet åter en gång prickar Finland för att inte säkerställa fungerande språkliga rättigheter i praktiken. Nyheterna visar en ful bild av regeringens attityder mot likabehandling.

Medborgarens behov av sjukvård på eget modersmål blir konkret då hon är som svagast och inte kan kräva sin rätt. Därför har myndigheterna en skyldighet att aktivt se till att språkliga rättigheter fungerar i praktiken.

Vasa centralsjukhus är tvåspråkigt och kan bevisligen sköta om att den svensktalande klientelens sjukvård fungerar på svenska även i praktiken. Beslutet om att inte ge sjukhuset omfattande jour är förkastligt även för de finsktalande: avståndet från skärgården till ett sjukhus med omfattande jour blir orimligt långt. Närmaste läkarhelikopter kommer att placeras i Seinäjoki, dessutom lämpar den sig inte för Vasas behov av sjöräddning.

Vasa centralsjukhus fyller alla kriterier för sjukhus med omfattande jour: befolkningsunderlag, avstånd till närmaste universitetssjukhus, ekonomi och vårdkvalitet. Tillgång till akutvård på eget modersmål är en grundrättighet, och avståndet till ett universitetssjukhus från en region med Österbottens befolkningsunderlag gör ärendet än mer angeläget.

Enligt uppskattningar skulle inte centralsjukhusets omfattande jour ha ökat kostnaderna nämnvärt jämfört med regeringens proposition.

Oron över situationen delas över språkgränserna, jourbeslutet väcker en djup känsla av orättvisa i österbottningarna. Tillvägagångssättet för regeringspartiernas representanter utmanar känslan för rättfärdighet och minskar på tilliten till lagberedningen.

Ifall behandlingen av lagpaketet flyttas till nästa riksdag, kommer De gröna att stöda en omfattande jour för Vasa centralsjukhus.

De gröna har arbetat aktivt för 12+1-modellen, Vasa centralsjukhus omfattande jour, i lagberedningens alla skeden. De gröna i Vasanejden har fått gehör i ärendet hos partiet, informationen till riksdagsledamöterna har fungerat väl under processen och Vasa får starkt stöd för omfattande jour. Det kan vi lita på även i dagsläget.

Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot (De gröna), medlem social- och hälsovårdsutskottet Tuula Närvä ordförande, Vasanejdens gröna

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning