Språkkravet på FPA:s högsta ledning förändras

Bild: SPT-arkiv/Mikael Piippo

Regeringen beslöt på sitt möte på onsdagen att lätta på språkkraven för den högsta ledningen inom FPA.

Statsrådets förordning om Folkpensionsanstalten har innehållit ett krav på att minst en av direktörerna vid FPA bör ha fullständiga kunskaper i svenska. På initiativ av FPA:s fullmäktige har nu detta krav slopats.

Det stränga språkkravet har varit unikt för FPA. Förändringen ska underlätta rekryteringen av chefer och har ingen inverkan på den service som FPA ger allmänheten på svenska.

I fortsättningen specificeras språkkraven för FPA:s ledande tjänstemän på samma sätt som för tjänstemän vid alla andra myndigheter, genom lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22