Språkkonvention nedprioriteras

Finland har undertecknat Europarådets så kallade minoritetsspråkskonvention och därmed förbundit sig till att vart tredje år leverera en rapport om hur reformer beaktar till exempel de svenskspråkigas rättigheter. Både i den stora vårdreformen och i tingsrättsreformen äventyras svenskans ställning, men någon rapport om hur språket beaktas i reformerna har inte levererats till Europarådet, rapporterar Svenska Yle.

Den senaste rapporten skulle de facto ha varit inlämnad för mer än tre år sedan. På Utrikesministeriet skyller man på bristande resurser. Om resurserna tryter måste man prioritera och det har UM nu gjort så att man har struntat i konventionen i en hel rapporteringsperiod.

Dagens regering har suttit i två år och är inte känd för att prioritera svenska frågor och minoritetsärenden, vilket här igen bevisas. Men att redan den förra regeringen hade försenat rapporteringen med över ett år måste ha förbigått det dåvarande regeringspartiet SFP.

Tommy Westerlund Ledarskribent

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46