Språkförsöksskolor utsågs – fem kommuner och 452 elever deltar

Talvisalo skola i Nyslott är en av skolorna som deltar i språkförsöket. Bild: Lehtikuva/Petri Saarelainen

Försökstillstånd för det andra inhemska språket har beviljats till Jämsä, Pieksämäki, Rovaniemi, Nyslott och Ylöjärvi stad, skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande på måndagen.

Fem kommuner och 452 elever deltar i språkförsöket där den obligatoriska svenskan kan ersättas med ett annat språk. Målsättningen var att 2 200 elever skulle delta.

I de grundskolor som deltar i försöket kan man i stället för svenska studera något annat språk. Sex kommuner ansökte om tillstånd inom utsatt tid, en kommun drog tillbaka sin ansökan.

Nyslott stad ansökte om tillstånd för fyra skolor, övriga kommuner för en. Det kom inte in några ansökningar från svenskspråkiga utbildningsanordnare.

Försökstillstånden beviljades skolspecifikt. I tillståndet anges också det skolspecifika maximielevantalet som kan erbjudas möjlighet att delta i försöket. Under hösten 2018 kan totalt 452 elever som börjar i årskurs sex delta i försöket. Det är frivilligt för eleven att delta i försöket.

Utbildningsstyrelsen beviljar de utbildningsanordnare som deltar i försöket ett statsunderstöd som täcker största delen (95 procent) av de kostnader som uppstår i samband med försöket.

Alla som ansökte och alla ansökningar uppfyller de villkor som finns inskrivna i lagen om grundläggande utbildning om beviljade av tillstånd att ordna försök med det andra inhemska språket.

Försöket är en del av regeringens spetsprojekt Den nya grundskolan. Meningen med försöket är att samla information om faktorer i anslutning till språkval samt utreda hur en ökad valfrihet påverkar en mer omfattande språkkunskap och ett starkare kunnande.

Meningen är att följa upp hur försöket påverkar inlärningsresultat, språkval och -utbud samt studierna efter grundskolan.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03