Språket brister inom vården

Bild: Emmi Korhonen

Färre än hälften av patienterna i Västra Finland och Inre Finland får vård på det språk de väljer, hälften av arbetstagarna i de tvåspråkiga kommunerna kan inte det andra inhemska språket, visar Regionalförvaltningsverkets undersökning.