Språket brister inom vården

Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Färre än hälften av patienterna i Västra Finland och Inre Finland får vård på det språk de väljer, hälften av arbetstagarna i de tvåspråkiga kommunerna kan inte det andra inhemska språket, visar Regionalförvaltningsverkets undersökning.

Det finns utrymme för förbättringar i social- och hälsovårdspersonalens språkkunskaper i Västra och Inre Finland. Regionförvaltningens undersökning från våren 2017 visar att i genomsnitt hälften av arbetstagarna i de tvåspråkiga kommunerna kan inte det andra inhemska språket. Drygt hälften, 58 procent, av de kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistrikt som svarade på undersökningen kan oftast ordna tjänsterna på klientens och patientens modersmål. 37 procent av respondenterna meddelade att man alltid kan ordna tjänsterna på patientens modersmål.

63 procent av klienterna och patienterna har möjlighet att alltid få sina handlingar på sitt modersmål. Över hälften, 59 procent, uppgav att tolkningsservice finns tillgänglig dygnet runt. Tiden det tar att få hjälp kan variera mellan 20 och 120 minuter. När det gäller översättningsservice var variationen större. I regel får patienten översättningarna samma dag, men i genomsnitt tar det några dygn att få en översättning.

Patienten har rätt att förstå och bli förstådd och att få en sådan utredning på sitt eget modersmål att hen förstår innebörden. Om socialvårdspersonalen inte behärskar det språk som klienten använder, eller om klienten inte kan göra sig förstådd, ska tolkning ordnas i mån av möjlighet. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska enspråkiga kommuner och samkommuner för sjukvårdsdistrikt ordna hälso- och sjukvård på kommunens eller samkommunens språk. Tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska ordna hälso- och sjukvård på finska och svenska så att klienterna eller patienterna blir betjänade på det språk de väljer.

Regionförvaltningsverket kartlade hur de språkliga tjänsterna ordnas och förverkligas inom social- och hälsovården som ordnas av kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten våren 2017. Undersökningen gjordes med hjälp av en kommunförfrågan. Enkäten genomfördes elektroniskt med enkätverktyget Webropol. Antalet svar var 19. De gavs av 13 kommuner, fem samkommuner och ett sjukvårdsdistrikt. Svarsprocenten uppgick till 47,5.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22