Språket är en del av högklassig utbildning

En del av framgången i vårt eget utbildningssystem bygger på att största delen av eleverna fått gå i skolan på sitt eget modersmål.

Undervisningsminister Li Andersson lyfter i sin I dag-kolumn (HBL 2.8) fram den globala inlärningskrisen. Som en långsiktig aktör inom utvecklingssamarbete gläder vi oss över att ministern lyfter fram högklassig utbildning. Betoningen är naturlig för utbildningsstormakten Finland. Att lyfta fram utbildningsfrågor inom utvecklingssamarbete har också enligt undersökningar ett brett folkligt stöd.

En del av framgången i vårt eget utbildningssystem bygger på att största delen av eleverna fått gå i skolan på sitt eget modersmål. Det glöms ofta bort. Särskilt i diskussionen kring inlärningskrisen är det förvånande att undervisningsspråkets roll fått så lite uppmärksamhet. Globalt tar hundratals miljoner barn emot undervisning på språk som de varken talar hemma eller hör i sin närmiljö.

Många av de länder, där finländska aktörer är engagerade i utvecklingssamarbete, är mångspråkiga. Skolorna erbjuder ofta utbildning på endast ett officiellt språk. Det leder lätt till att elever som inte förstår eller talar undervisningsspråket avbryter sin skolgång. Lärarnas språkkunskaper i detta officiella språk kan också vara bristfälliga.

Därför har Finland i utvecklingsprojekt stött en ökad undervisning på modersmålet. I framtida initiativ för att förbättra undervisningens kvalitet borde Finland satsa på att stärka det egna modersmålets ställning. Möjligheten att tillägna sig kunskap på eget språk är en del av en högklassig undervisning. Detta kan befrämjas genom att arbeta för minoritetsgruppers rätt till utbildning, betona modersmålets roll i utvecklande av läroplaner och utbildningsmaterial, och styra resurser till utbildning och till att anställa lärare med minoritetsspråket som modersmål.

Finland har lång erfarenhet och förstår betydelsen av att få använda det egna modersmålet i undervisningen. Vi hoppas att Andersson fogar de insikter som uppnåtts till åtgärderna i den välformulerade kolumnen.

Rolf Steffansson verksamhetsledare, Finska missionssällskapet

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning