Språket är det viktigaste

Goda språkkunskaper i åtminstone ett av de språken man talar i det nya hemlandet är en grundförutsättning för en lyckad integration.

Norditalien och särskilt regionen Veneto har ofta nämnts som ett av de mest främlingsfientliga områdena i Italien. Detta dåliga rykte grundar sig säkert delvis på det hårda språket regionens populistiska partier använder när de diskuterar problem orsakade av okontrollerad immigration vid Medelhavets norra kust, och delvis kan det basera sig på riktiga upplevelser av invandrarna.

När vi besökte Treviso, som ligger mitt i Veneto, mötte vi en annan verklighet: Människor med tydligt ursprung i Afrika och Mellanöstern promenerade, umgicks och arbetade tillsammans med italienarna. Dock kan man inte säga att gatubilden var lika färgrik som i världens storstäder, men inte heller var den så enfärgad som man kunde tro om man bara lyssnar på populistiska partiledare.

Ett par veckor före vårt arbetsmöte i Treviso publicerade HBL (8.10) en artikel om professor Antonio Caló och det erkännande som årets europé han fått från Europaparlament tack vare sitt arbete att främja integration och migration. Caló och hans familj är dock inte de enda i Treviso som försöker ta hand om flyktingar och integrera dem i det italienska samhället. Trots att regionen hör till det populistiska partiet Legas starkaste stödområden verkar där också institutioner som arbetar för att utbilda och inkludera immigranter i samhället.

En av dessa institutioner är Trasferimento Tecnologico e Innovazione (t2i) i Treviso, som är en av sju partner i Projekt Intact, ett EU-finansierat (Erasmus+) projekt som utvecklar metoder att identifiera flyktingarnas kunskaper och professionella potential samt behov av vidare utbildning. Projektens ledande partner är Hanse Parlement i Hamburg, Tyskland, och de andra samarbetande partnerna är Satakunnan ammattikorkeakoulu, Björneborg; Berufsakademie Hamburg, Tyskland; Handwerkskammer Schwerin, Tyskland; Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła I Przedsiębiorczości, Poland och Institut für Angewandte Gewerbe Forschung, Wien, Österrike. Vid sidan av dessa ovannämnda projektpartner har projekten cirka 80 associerade partner i Italien och Östersjöregionen.

Projekt Intakt hade ett arbetsmöte i Treviso i slutet av oktober där HBL:s artikel om Caló och det erkännande han fått från Europaparlamentet presenterades som en del av Finlands representants yttrande. Under diskussionen konstaterades att goda språkkunskaper i åtminstone ett av de språken man talar i det nya hemlandet är en grundförutsättning för en lyckad integration. Detta hade familjen Caló förstått redan i början.

Hoppas det blir förstått också här i Finland.

Kari Lilja teknologie doktor, specialforskare, Satakunnan ammattikorkeakoulu