"Språkbruket i militären lite rasistiskt, homofobiskt och sexistiskt"

Pride i uniform eller inte? Juho Pylvänäinen tycker att användning av militäruniform kunde förbjudas på fritiden. Bild: Lehtikuva/Teemu Salonen

Då översergeant Juho Pylvänäinen för två år sedan gick i prideparaden iklädd militäruniform väckte det stor uppståndelse. I dag lämnar han uniformen hemma.

– Det räckte med en gång. Jag har uppmanat Försvarsmakten att delta i paneldiskussioner eller seminarium, det skulle vara viktigare än att delta i paraden, säger Pylvänäinen, som befordrats till båtsman.

Några dagar efter att Pylvänäinen gått i prideparaden i uniform uppgav Försvarsmakten att det inte är ändamålsenligt och önskvärt att man som soldat uppträder i militäruniform i liknande evenemang. Senare konstaterade Försvarsmakten att uttalandet var onödigt strängt och att var och en själv bestämmer huruvida de deltar i prideparaden i uniform eller inte.

Läs mer: Försvarsmakten: Pride-parad i uniform inte passande (24.11.2016)

Då Försvarsmakten i fjol uppdaterade sitt tjänstereglemente lade man till ett nytt avsnitt om användning av militäruniform i offentligheten. I det förbjuder man användning av militäruniform inom partipolitisk verksamhet och demonstrationer. Vidare "rekommenderas inte" användning av militäruniform "i samband med offentliga tillställningar som kan liknas vid opinionsyttring". Med det senare syftas bland annat på prideparaden.

Hur ser Försvarsmakten på att personer som går i prideparaden bär militär uniform?

– Enligt de direktiv vi har är uniformen avsedd för tjänsteuppgifter och där regleras när man får använda den utanför tjänst, till exempel vid bröllop. Då det gäller jämställdhet så fokuserar vi på att jobba i vardagen med det: vi har en jämlikhets- och likvärdighetsnorm som kort sagt går ut på att all slags diskriminering på grund av kön, etnisk bakgrund eller sexuell läggning är förbjudet, säger Henrik Gahmberg, kommunikatör på Huvudstaben.

Myndigheterna är enligt lag skyldiga att aktivt förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller -uttryck.

Gahmberg säger att Försvarsmakten ser positivt på att det ordnas olika slags tillställningar, men att Försvarsmakten anser att den inte ska ställa upp i sådana som rör enskilda minoriteter.

– Annars kan det finnas en massa minoriteter som kan tycka att Försvarsmakten måste stöda dem. Myndigheterna ska ju inte ta ställning, utan vara neutrala.

Hur reagerar ni om någon går i uniform i prideparaden?

– Reglementet är skrivet så att det inte är förbjudet, och i och med att det blev ett stort rabalder för två år sedan kommer vi knappast att reagera. Vi kan inte hindra någon från att göra det, säger Gahmberg.

Pylvänäinen säger att Försvarsmakten antagligen trodde sig förenkla reglerna om användning av militäruniform. Han anser att de däremot blev mer komplicerade.

– Det skulle vara enklast att förbjuda användning av militär uniform i alla evenemang som inte har med jobbet att göra.

Goda steg mot jämlikhet

Gahmberg säger att försvarsmakten är en spegel av det övriga samhället och att det således nog har förekommit diskriminering. Diskriminering leder enligt Gahmberg alltid till åtgärder – hurudana, är enligt honom omöjligt att säga.

Pylvänäinen säger att mycket i försvarsmakten fortfarande är heteronormativt – exempelvis att tjänstereglementet har ett stycke om umgänge uttryckligen mellan män och kvinnor.

– Språkbruket är också lite rasistiskt, homofobiskt och sexistiskt, men det har gått mot det bättre, säger Pylvänäinen.

Beväringsförbundets ordförande Jaakko Kivistö säger att förbundet inte hört om fall där sexuella minoriteter skulle ha diskriminerats.

Läs mer: Översergeanten: Ta modell från Sverige! (6.7.2016)

Pylvänäinen önskar att Försvarshögskolan och ledarutbildningarna behandlade jämlikhetsfrågor i större utsträckning. Han tror också att det via de unga officerarna sker en förändring – antingen på grund av att försvarsmakten förändrats eller för att samhället blivit öppnare.

– Jag har hört från homosexuella män att de inte litar på att försvarsmakten kan acceptera dem, men då de sedan kommit ut har det varit helt okej.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning