Språkbarometer: Allt färre svenskspråkiga ber om svensk service i kontakten med myndigheter

Språkklimatet överlag har inte försämrats sedan 2016 när den förra språkbarometern publicerades, säger Marina Lindell, projektforskare vid institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Rädslan att verka besvärlig ligger bakom oviljan att kräva service på svenska, säger forskaren Marina Lindell vid Åbo Akademi.

Allt fler finländare som tillhör en svensk minoritet i den egna kommunen drar sig för att be om service på det egna modersmålet. Det visar förhandsuppgifter från Justitieministeriets språkbarometer so...