Språkbad och hantverk sida vid sida – hantverksbadet sprider sig till Kyrkslätt och Raseborg

Carmela Johansson är projektkoordinator och en av dem som leder de tvåspråkiga hantverksbaden i Pargas. Hon och hantverksbadets maskotkatt Taito prövade fiskelyckan i föreningen Åbolands hantverks lokal i Pargas. Bild: Mikael Piippo/SPT

Hantverksföreningar på olika håll i Svenskfinland lär småbarn svenska och finska genom pyssel och lekar. Verksamheten började i Pargas.

I början av nästa år inleds en ny svensk-finsk språkbadsverksamhet i västra Nyland när föreningen Nylands hantverk bjuder in småbarn till så kallade hantverksbad i Kyrkslätt och Raseborg. I Kyrkslätt börjar verksamheten i januari, i Raseborg i februari.

Hantverksbad går ut på att låta barnen bekanta sig med olika material, färger och former samtidigt som de lär sig svenska och finska. Den tvåspråkiga verksamheten riktar sig i huvudsak till barn i åldern 2-5 år och innehåller också en del sånger och lekar. Tanken är att barnen ska delta tillsammans med en vuxen.

Beatrice Bäcklund (till vänster) och Carmela Johansson leder de tvåspråkiga hantverksbaden i Pargas. Vid hantverksbaden talar Bäcklund finska medan Johansson talar svenska. På bild också Herra Sukka och maskotkatten Taito. Bild: Mikael Piippo/SPT

Började i Pargas

Nylands hantverk är den senaste av den riksomfattande Taitoorganisationens medlemsföreningar som börjar erbjuda hantverksbad. Hantverksbad finns redan i Pargas, Kimitoön, Åbo och Vasa. Nästa år är det tänkt att hantverksbad börjar erbjudas också i Jyväskylä.

Först ut var föreningen Åbolands hantverk som arrangerat hantverksbad i Pargas sedan början av 2019.

– Våra första grupper började i januari och sedan utvärderade vi hur vi skulle gå vidare. Först var tanken inte att ha så mycket hantverksuppgifter men det visade sig att många ville ha mer hantverk, säger Pargasbon Carmela Johansson som är projektkoordinator för hantverksbadet.

Vid hantverksbaden får barnen bland annat para ihop yllesockor och tillverka handdockor av sockorna. Bild: Mikael Piippo/SPT

I Pargas har barnen bland annat fått trycka mönster på tygkassar, tillverka reflexer och göra handdockor av gamla yllesockor.

Små grupper skapar trygghet

Johansson säger att målet är att hålla grupperna i hantverksbadet små. Maximiantalet barn är ungefär tio.

– Verksamheten ska vara ganska liten och kännas trygg för barnen.

Tills vidare har grupperna inte blivit fullsatta, och i Vasa har endast fyra barn deltagit i höstens hantverksbad. Vasagruppen samlas till årets sista hantverksbad på onsdag.

– Det finns otroligt mycket verksamhet för småbarnsfamiljer nu för tiden, också mitt på dagen, säger Johansson.

Katten Taito är maskot för hantverksbadet. I Pargas inleds hantverksbaden med en sång där barnen sjunger Taitos och sina egna namn. Bild: Mikael Piippo/SPT

Kulturfonden stöder

Hantverksbadets deltagaravgift är tio euro per gång. En träff tar en timme och materialet ingår i avgiften.

– Orsaken till att det är deltagaravgift är att målet är att hantverksbadet ska leva vidare efter att projekttiden tar slut i maj 2021, säger Johansson.

Denna höst har barnen som deltar i hantverksbad i Pargas fått bekanta sig med hårda material som trä. En uppgift har varit att känna igen olika träslag genom att lukta på träbitar. Bild: Mikael Piippo/SPT

Hantverksbadet ingår i projektet Hallå! som Svenska kulturfonden lanserade i fjol. Kulturfonden stöder hantverksbadet med 60 000 euro och dessutom har Svenska folkskolans vänner beviljat ett understöd på 6 000 euro.

Pargasbon Carmela Johansson är projektkoordinator för hantverksbadsprojektet. Katten Taito är å sin sida hantverksbadets maskot. Bild: Mikael Piippo/SPT

Åren 2018-2021 satsar Svenska kulturfonden 6 miljoner euro på projekt som främjar lusten och förmågan att kommunicera över språkgränser, huvudsakligen med fokus på språkparet svenska-finska.

Kulturfonden sökte projektidéer som främjar språkkunskaperna i svenska och finska, som ökar samförståndet mellan språkgrupperna och som betonar språkkunskaper som en framgångsfaktor i ett flerspråkigt Finland.

I april 2018 fick Kulturfonden in 286 ansökningar om bidrag inom ramen för projektet. Kulturfonden beviljade bidrag åt 79 sökande. Summorna varierar från 5 000 till 400 000 euro.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning