Språkaspekten viktig i valet

Jag har observerat att flera av mina vänner och bekanta inte har för avsikt rösta i det kommande välfärdsområdesvalet.

Då jag i slutet av 1940-talet, hand i hand med mina föräldrar en kall vinterdag, vandrade till Munksnäs brandstation för att rösta och de sade åt mig att det att få rösta i ett val är en rättighet som man skall utnyttja och bevara. Det finns så många länder där denna möjlighet inte existerar. Alltsedan dess har jag röstat i alla val jag har kunnat rösta i.

Välfärdsområdesvalet är viktigt eftersom en stor del av kommunernas utgifter och inkomster flyttas över på detta nya organ. Man undrar om inte denna nya organisation småningom börjar leva sitt eget liv och börjar skapa egna skatteformer.

Då man slår ihop flera kommuners social- och hälsovård samt räddningsväsendet till en ny organisation uppstår bland annat frågan om hur rättvist man fördelar den kommunalskatt som uppbärs i de olika kommunerna, som har olika höga skatter beroende på infrastruktur, ekonomi, befolkningsmängd och kommunikationsavstånd.

De nya ledamöterna har ett oerhört ansvar i fråga om att utforma riktlinjerna och verksamhetsformerna.

När man studerar kandidatlistor frapperas man av den kandidatblandning som står till förfogande. Riksdagsledamöter som sitter i stadsfullmäktigen och stadsstyrelser, rentav som ordföranden. Hur skall de ha tid, även om de har erfarenhet?

Här finns även amatörer, sjömän, restaurangarbetare, taxichaufförer, musiker och förtullare som säkert är bra i sina respektive yrken, men saknar politisk eller praktisk erfarenhet i de områden som nu är aktuella. Som motvikt finns det påfallande många representanter för olika delar av hälsovården, vilket är bra om de inte ser alltför ensidigt på uppgiften.

Ett så högt valdeltagande som möjligt av svenskspråkiga väljare är viktigt då även den krävande språkaspekten måste tas i betraktande, i den västnyländska sfären.

Rolf Zachariassen, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning