Spola vattenklosetten!

Trots att städerna i våra ögon förr var täckta av illaluktande träck var grundvattnet rent och de kantande sjöarna eller haven fiskrika och kristallklara.

Ända sedan skapelsen har naturen utvecklats i växelverkan mellan växter och djur. Där växterna med sin fotosyntes har utvecklat sig till näring för djuren har djuren med sin ämnesomsättning utvecklat sig till näring för växterna. Som ekosystem för syntesen fungerar luften och vattnet. Ända sedan människan började bruka jorden har den gödslats med avföring för att främja växtligheten. Ännu för hundra år sedan var avföring en viktig handelsvara som plöjdes ner i åkrarna med omsorg. Detta efter att ha forslats ofta långa vägar ut ur städerna för segel eller med häst. Än i dag uppskattas höns- och hästavföring av hortonomerna.

Trots att städerna i våra ögon förr var täckta av illaluktande träck var grundvattnet rent och de kantande sjöarna eller haven fiskrika och kristallklara. När vattenklosetterna på 1900-talet började spola ut avföringen i miljön samtidigt som jordbruket ersatte avföring med konstgödsel förändrades balansen. Städerna blev luktfria i samma takt som grundvattnet, sjöarna och havet började stinka. I dag har man lyckat avhjälpa det värsta genom att bygga allt effektivare reningsverk. På organismnivå har man också lyckats rätt bra men på mikrob- och molekylärnivå är situationen fortfarande katastrofal.

Att efterfrågan på ett estetiskt system som ersätter vattenklosetten är stort är helt klar. Ett sådant system kunde vara OC–oljeklosetten. Skillnaden mellan olja och vatten är att oljan är hydrofob och lämpar sig för ett slutet system eftersom den inte absorberar urin eller avföring. Under själva förrättningen sjunker det mesta av avföringen och vattnet ner till bottnen i klosetten där den samlas under den lättare oljan innan den spolas vidare till ett uppsamlingskärl.

I uppsamlingskärlet lägger avföringen sig så småningom som fällning på bottnen innan den separeras och transporteras bort för att exempelvis konditionerad med torv ersätta konstgödseln inom jordbruket. Oljan i uppsamlingskärlet kan användas på nytt efter att ha parfymerats och desinficerats i över 100 grader en stund innan den återbördas till klosetten. I praktiken kan oljan ersättas med vilken annan lätt vattenavstötande substans som helst. Allt som krävs för att rädda miljön är att någon vaknar och gör slag i saken.

Ulf Gustafsson, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning