Spöfiske är värt att betala för

"Att tala om tradition när det gäller ett nätt och jämnt 20 år gammalt beslut är överdrivet."

Fredrik Serlachius (HBL 2.10) talar för fritt spöfiske för pensionärer som en tradition. Att tala om tradition när det gäller ett nätt och jämnt 20 år gammalt beslut är överdrivet. Det vore hög tid att sluta behandla pensionärernas spöfiske som en helig ko och äntligen riva upp beslutet, som ursprungligen kom till utan bedömning av konsekvenserna.

Serlachius värderar sitt fria spöfiske högt, men borde beakta att förmånens värde för honom endast är 39 euro, medan det är fråga om en stor summa för fiskerihushållningen. Av fritidsfiskarna har redan en fjärdedel fyllt 65 år och därmed befriats från att bidra till finansieringen.

Rätten att fiska gratis med kastspö får man genom att fylla 65 år, oavsett om man lyfter pension eller fortfarande är i arbetslivet, och oberoende av inkomstnivå.

Det kan också vara värt att tänka på, att det fria spöfisket främst sker på privatägda vatten, där vattenägaren enlig lagen är skyldig att stå för fiskevård och -övervakning. Med allt som vattenägaren och fiskeriområdesförvaltningen ska uträtta för fiskets väl torde det inte vara för mycket begärt att den som fiskar också betalar för nöjet.

Jenny Fredrikson jurist, Centralförbundet för Fiskerihushållning

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03