Splittring eller förstärkning? Universiteten oense om svensk juristutbildning

Vilket universitet väljer studenterna? Från hösten 2023 går det att studera juridik på svenska ända till magisternivå både vid Helsingfors universitet och vid Åbo Akademi. På bilden prorektor Tom Böhling, tf rektor Mikael Lindfelt och huvudbyggnaderna till Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Bild: Helsingfors universitet/Åbo Akademi/Leif Weckström/Robert Seger

När Åbo Akademi får rätt att ordna magisterutbildning i juridik blir Helsingfors universitet av med sin monopolställning. Kritiken från Helsingfors universitet har hittills varit hård, samtidigt som Undervisnings- och kulturministeriet betonar vikten av samarbete. – Vi väntar på initiativ från Åbo Akademi, säger prorektor Tom Böhling i Helsingfors.

Efter en längre kamp får Åbo Akademi nu rätt att ge också magisterutbildning i juridik. Hittills har tillståndet gällt enbart för rättsnotarieutbildning, som är på kandidatnivå.HBL har läst beslutsund...