Splittrad service

Ifall Nyland skulle utgöra ett välfärdsområde inklusive HUS skulle skillnaderna i servicen försvinna mellan olika regioner. Nu har vi fyra välfärdsområden. HUS har producerat specialistvård effektivt i hela Nyland. Kärnan i social- och hälsovårdreformen är enhetliga vårdkedjor mellan primärhälsovård, social- och specialistvård. Att splittra social- och hälsovårdstjänsterna ökar kostnaderna och skapar en onödig konkurrens mellan de olika regionerna. Ifall välfärdsområdena skulle använda nuvarande HUS' administrativa struktur skulle personal- och kund datasystemet underlättas.

Försämringen av demokratin är problematisk. Nu väljer vi i välfärdsområdet valet direkt en fullmäktig som ansvarar för områdets primära social- och hälsovårdstjänster. Men beslutsfattarna för HUS väljs fortfarande indirekt genom ett basavtal mellan Helsingfors och de olika välfärdsområdena.

Harry Yltävä, socialarbetare, Vf, Raseborg

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning