Spetsenheten Helsinki GSE en gyllene chans för Hanken

Storsatsning. Professor Juuso Välimäki, Nobelpristagaren Bengt Holmström, statsminister Juha Sipilä och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen berättade om de nya planerna under en presskonferens i statsrådets festlokal Smolna. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Svenska handelshögskolan Hanken räknar med att växa kraftigt med nya spetsprojektet Helsinki Graduate School of Economics.

Aalto-universitetet, Hanken och Helsingfors universitet förbereder en gemensam ekonomisk spetsenhet i huvudstaden. Helsinki Graduate School of Economics (HGSE) erbjuder femton nya professurer på toppnivå, som i sin tur kommer att utbilda fler magistrar och doktorer inom samhälls- och nationalekonomin.

– Jämfört med andra nordiska länder är antalet inhemska samhällsekonomer mycket lägre. Samtidigt står vi inför digitaliseringen och flera stora samhälleliga utmaningar. Det finns därför ett stort behov av kvantitativ analys och kunskap, som kommer att tillfredsställas genom den här spetsenheten, säger professor Topi Miettinen på Hanken.

– Det finns flera nationalekonomiska områden som Finland inte alls forskar i, särskilt vissa nya. Just nu kan vi varken svara på näringslivets eller samhällets efterfrågan, säger Miettinen.

Hanken kommer på kort sikt att gynnas genom ett ökat antal experter, och på längre sikt genom att utbilda fler experter. Målet är att år 2022 kunna utexaminera hälften flera ekonomie magistrar och nästan dubbelt flera ekonomie doktorer från huvudstadsregionens universitet. Miettinen vill se att den finländska nationalekonomiska forskningen når åtminstone samma nivå som resten Norden.

– Det här är mycket viktigt för Hanken. Vi strävar efter att vara en internationellt inriktad handelshögskola med forskning på toppnivå. Den här typen av samarbete gör det möjligt för oss att plocka toppforskare från den globala marknaden.

Hankens nationalekonomiska institution ligger i Helsingfors och i Vasa erbjuds endast biämnesstudier i samhälls- och nationalekonomistudier.

– Spetsprojektet innebär förstås att kursutbudet på båda orterna kommer att säkerställas som brett och samhällsrelevant, även på kandidatnivå. Det skulle vara svårt utan det här projektet, säger Miettinen.

Han ser den kommande spetsenheten som en knutpunkt för just det här forskningsområdet. Professurerna fördelas mellan de tre skolorna och samarbetet kommer att överskrida alla slags gränser.

– Hela iden med HGSE är att alla universitet med samhälls- eller nationalekonomi i Finland kommer att ha ett starkt samarbete. Forskare och studerande kommer att vara i växelverkan med enheten här.

Miettinen avfärdar att HGSE och nationalekonomin kommer att blomstra på bekostnad av någon annan disciplin. Statens ekonomiska forskningscentral, Finlands Bank och undervisnings- och kulturministeriet finansierar initiativet och förbinder sig till att stöda enheten också i framtiden.

– Det finns också planer på att privata pengar kommer att kanaliseras till projektet, men allt är ännu öppet. Det som kom ut i dag är bara ett uttryck av gemensam vilja, men vi vet inte ännu hur finansieringen kommer att se ut, säger Miettinen.

Hanken och de andra skolorna kommer genast sätta igång förberedelserna av HGSE.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03