Spelregler för ägare

En av de klassiska fällorna för ansvariga ministrar är att blanda sig i beslutsfattandet i statsägda bolag.

En av de klassiska fällorna för ansvariga ministrar är att blanda sig i beslutsfattandet i statsägda bolag. I de flesta fall har det slutat i fiasko, precis som i fallet Posten, Paatero och Rinn...