Spel ska hjälpa ungdomar med trygghet i vardagen

Bild: Skärmavbild

Det finns ett nytt kortspel man kan spela online. Det heter Stop, och ska ge unga kunskaper och färdigheter om ett säkert liv genom frågor om utslagning, hatretorik och mediekompetens.

Spelet riktar sig till högstadieelever.

– Ett av målen med spelet är att förebygga utslagning hos unga. Vid inrikesministeriet anser vi det vara viktigt att man diskuterar säkerheten och känslan av säkerhet hos unga, också i skolorna. STOP-spelet är förhoppningsvis en bra hjälpreda i detta, säger Ismo Parviainen, ledande sakkunnig vid inrikesministeriet, i ett pressmeddelande.

I spelet möter man utmanande situationer som kan skapa en känsla av otrygghet. Spelet kan spelas tillsammans med kompisar eller ensam, och för dem som spelar tillsammans med andra är det tänkt att man tillsammans ska fundera på lösningar genom att diskutera.

– Utslagning en av de stora utmaningarna för den inre säkerheten. Att öka ungdomarnas säkerhetskunskaper och att uppmuntra dem till aktiv verksamhet för att stärka egen välfärd kan för sin del bidra till förebyggande av utslagningsspiralen.

Spelet finns på adressen arjenturvallisuus.fi. Den svenskspråkiga versionen av spelet publiceras under våren.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33