Spårjokerns budget sväller upp med 92 miljoner redan innan byggstart

Så här kan det se ut i framtiden när Spårjokern korsar Ring 1 i Esbo. Bild: Okänd

Ursprungligen skulle Spårjokern som förbinder östra Esbo med östra Helsingfors kosta 275 miljoner euro. Enligt de senaste prognoserna stiger summan med 92 miljoner euro.

Stadsfullmäktige i Helsingfors och Esbo har slagit fast att Spårjokern inte får kosta mer än 275 miljoner euro. Nu går kostnadskalkylen på 367 miljoner euro. Spårjokern, som är en snabbspårväg mellan östra Helsingfors och Kägeludden i Esbo, ska bli 25 kilometer och följa den rutt som busslinje 550 kör i dag. Spårjokern planeras och byggs enligt en alliansmodell där beställare, planerare och entreprenörer bildar en gemensam organisation. Med det här arrangemanget vill man undvika misstag som gjorts i byggandet av västmetron. Orsaken till de ökade kostnaderna hittas i konstruktionerna, elektrifieringen och stödmurar som ska omge banan. Byggandet av Spårjokern börjar i juni 2019. Nu utreds om det finns möjligheter att spara in på byggkostnaderna dit en depå i Kasåkern på 64 miljoner hör.

Det är viktigt att hålla sig inom budgetramen eftersom det är en del av alliansens incitament. Om kostnadskalkylen underskrids får planeringsorganisationerna Sitowise, Ramboll och VR track bonus. Om kalkylen överskrids måste organisationerna betala en del av den överstigande delen för att all risk inte ska falla i beställarens, i det här fallet Helsingfors och Esbos händer. YIT Rakennus Oy ja VR Track Oy fungerar som entreprenörer. Om budgeten överskrids måste frågan behandlas i Helsingfors och Esbo stadsfullmäktige.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46