Spara spårvagnarna

Helsingfors trafikverk har beslutat att sälja en del gamla spårvagnar. Gör det inte, håll dem i stadens ägo!

I stället för att sälja dem borde man bilda en museispårvagnsförening. Förening skulle, i samarbete med spårvagnsmuseet, upprätthålla vagnarna och även ordna temadagar och museiturer med dem på spåren.

Olika intressanta fritidstemadagar skulle tjäna flera viktiga syften och vara mycket mångsidiga: olika vagntyper, teknik och historia. Mysiga stunder under sommarsolen, bland höstvindarna eller i juletid – kanske allsångsstunder på ändhållplatsen i Kottby?

I samarbete med den nya barnkliniken kunde man ordna reseäventyr för alla åldrar. Små serveringar, temautställningar, guidade rundturer i spårvagnsmuseet med experter och olika rutter med lokalhistoria.

Först och främst skulle det handla om levande resor med olika spårvagnstyper. Olika rutter hade sina egna spårvagnstyper ännu under 1970-talet, och gamla spårvagnar togs in under rusningstider. Man kunde nostalgiskt uppleva de gamla "goda" tiderna.

Att sälja eller överlåta spårvagnarna är inte ändamålsenligt. En del av vagnarna kan bli glömda och gömda – och på obevakade gårdar även sönderslagna.

Nu borde aktiva människor fort agera. Även några tiotal aktivister kan åstadkomma någonting värdefullt. Ta tag i frågan genast! Själv är jag redo att utan lön arbeta för saken.

Juhani Tuomiluoto Borgå

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33