Spänt kring spelbordet Nordkorea

Nordkorea är en lika viktig angelägenhet för Ryssland och Kina som landet är för USA. Alla tre är dessutom permanenta medlemmar med vetorätt i FN:s säkerhetsråd.

Ett ramavtal mellan USA och Nordkorea 1994 fick Nordkorea att gå med på att inte lämna ickespridningsavtalet NPT. Men 2002 kollapsade detta ramavtal och i januari följande år lämnade Nordkorea ickespridningsavtalet.

Bägge parter beskyllde varandra för att ha brutit mot avtalet enligt vilket Nordkorea hade förbundit sig till att inte föra sitt kärnprogram vidare i utbyte mot amerikanskt stöd för civil energiproduktion.

USA hävdade att Nordkorea fortsatt med ett program för att anrika uran, vilket Pyongyang förnekade. Enligt den amerikanska tidskriften Arms Control Association var de amerikanska leveranserna ordentligt försenade.

Även om Nordkorea lämnade NPT-avtalet i januari 2003 meddelade landet i augusti samma år att det var villigt att delta i de så kallade sexpartsförhandlingarna, ett initiativ av president George W Bush.

Värd för förhandlingarna var Kina och förhandlingarna fördes i Peking med Kina som ordförande. Förutom USA, Kina och Nordkorea deltog Sydkorea, Japan och Ryssland.

Under åren 2003 till 2009 hölls sammanlagt sex förhandlingsrundor och under de två sista, 2005 och 2007, kom parterna en god bit på väg. Till den positiva – om än ojämna – utvecklingen bidrog det faktum att USA 2005 erkände Nordkorea som suverän stat. Sedan Koreakriget på 1950-talet och delningen av Korea gäller fortfarande ett vapenstilleståndsavtal, något fredsavtal har aldrig undertecknats. Ett par år senare, 2008 strök Bush Nordkorea från listan över stater som härbärgerar terrorister.

Men det ömsesidiga misstroendet bestod och när Nordkorea trots varningar från USA, Japan och Sydkorea genomförde ett rakettest i april 2009 – som enligt Nordkorea självt var en del av landets rymdprogram – ledde det till att sanktionerna mot Nordkorea skärptes. Kort därpå meddelade Nordkorea att landet inte längre deltar i sexpartsförhandlingarna.

Åsikterna går isär om hur lyckade sexpartsförhandlingarna egentligen var. Enligt Kina borde man inte ge upp de diplomatiska ansträngningarna för att få i gång dem på nytt. FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanade förra veckan Nordkorea att "hålla (förhandlings)kanalerna öppna".

Men det finns inget förtroende.

En av de tidigare amerikanska förhandlarna har sagt att i efterhand finns det anledning att tro att Nordkorea utnyttjade förhandlingarna till att i hemlighet gå vidare med sitt kärnprogram.

Det betyder ändå inte att man vänt ryggen till. Det är nästan tvärtom.

Ryssland sade i början av året att man vill stärka de bilaterala relationerna med Nordkorea och både USA och Ryssland deltog i höstas i Asean-ländernas möte och diskussionerna om Nordkorea.

USA, Ryssland, Kina, Japan och Sydkorea fördömer Kim Jong-uns aggressiva politik och ständiga kränkningar av FN-resolutionen som förbjuder kärnvapentest. Sydkorea och Japan känner sig utsatta på grund av sitt geografiska läge. Nordkoreas senaste missiltest har ökat farhågorna för att raketerna kunde nå inte bara den amerikanska basen Guam utan också Washington.

För att sanktionerna mot landet ska bita skulle det krävas att Kina skulle stoppa oljeleveranserna till landet. Det vill Kina inte, eftersom det skulle resultera i fullständigt kaos och förmodligen en flyktingvåg in i Kina.

Men enligt brittiska The Guardian har Kina ändå börjat bygga flyktingläger vid den drygt 1 400 km långa gränsen till Nordkorea. Enligt tidningen handlar det om att Kina nu för första gången räknar med att det spända läget kan resultera i att Kim Jong-un fälls från makten. För han vill ha kvar Nordkoreas kärnvapen.

Situationen är allvarlig och även om USA:s utrikesminister Rex Tillerson föreslog samtal utan förhandsvillkor medgav han att inte ens samtal om vädret kan äga rum förrän efter "en tid av lugn", det vill säga, utan fler nordkoreanska kärntest. President Donald Trumps retorik har varit hårdare och han har också i en tweet uppmanat sin utrikesminister att "spara sin energi" när det gäller att få Nordkorea till förhandlingsbordet. Kort därpå backade Tillerson ytterligare.

Världspolitiskt kompliceras situationen av att relationerna mellan USA och Ryssland är sämre än på länge. Nyligen besökte den ryske försvarsministern Pyongyang. Rysslands president Vladimir Putin har också upprepade gånger nämnt Nordkorea – senast i sitt årliga tv-program med journalister. Mot bakgrunden av uttalanden om strävan efter ökat samarbete med Nordkorea och den ryske försvarsministerns besök handlar det också om en strävan från Rysslands sida att säkra sin position i området.

Kinas ledare Xi Jinping har inte heller den minsta avsikt att ge avkall på sin sits. Pekings inflytande över Pyongyang är inte lika starkt som förr men det geografiska läget är avgörande och Xi är också mån om sin prestige.

De spända relationerna mellan stormakterna gör inte ekvationen lättare. USA, Japan och Sydkorea har meddelat att de kommer att delta i det planerade mötet om Nordkorea i Kanada – på neutral mark – i januari. Om också Ryssland och Kina deltar är det ett framsteg. Om det blir ytterligare förhandlingar kunde Finland kanske dela på värdansvaret med Kanada?

Yrsa Grüne

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning