Spänd väntan på den 400 sidor långa Mueller-rapporten

Slutsatsen i Muellerutredningen är enligt USA:s justitiedepartement att det inte finns några bevis för att president Donald Trump eller någon i hans kampanjorganisation medvetet konspirerade med Ryssland för att påverka valet 2016. Bild: Lehtikuva/AFP/Mandel Ngan

Det är mycket osannolikt att offentliggörandet av Mueller-rapporten kunde blotta information som helt och hållet omkullkastar Barrs tolkning av rapporten och leder till kriminella åtal mot Trump. Däremot är det möjligt att politiskt känsligt stoff uppdagas och används av dem som vill ställa Trump inför riksrätt, skriver Juri von Bonsdorff.

När den tämligen nyinstallerade justitieministern William Barr för en månad sedan offentliggjorde sitt fyra sidor långa sammandrag av Robert Muellers Rysslandsutredning, visste han mycket väl att rapp...