Sörnäs metrostation kan saneras för 10 miljoner

Vasaskvären har ett färggrant och tidvis oroligt förflutet i stadens historia. Nu föreslås att metrostationen och det omgivande torget snyggas upp. Bild: Helsingfors stad/Arkitektbyrån HMT

Det ser ut som att den 37 år gamla metrostationen i Sörnäs renoveras. Passagerarna har upplevt stationen som gammalmodig och osnygg.

Projektet med att sanera Sörnäs metrostation kan genomföras i samarbete med bostadsbolag i området och blir samtidigt en förnyelse av Vasaskvären, som i stadens samtidshistoria har ett färggrant och tidvis oroligt förflutet.

Arbetena kan komma att inledas redan i sommar. De skulle koncentreras till kvällar och veckoslut och påverkar inte metrotrafiken vid stationen. Renoveringen har totalt beräknats kosta 10,1 miljoner euro och ska vara klar på vårvintern 2023.

Under tisdagskvällen godkände Helsingfors stads trafikverks direktion renoveringen. Frågan går nu vidare till Helsingfors stadsstyrelse, som fattar det slutgiltiga beslutet.

Omkring 56 000 passagerare passerar dagligen genom Sörnäs metrostation och belastningen antas öka, trots att Tavastvägen nyligen optimerats för mera kollektivtrafik.

Sörnäs metrostation öppnades 1984, två år efter att metrotrafiken på den första huvudlinjen från Järnvägstorget till Östra centrum hade öppnats.

För två veckor sedan klubbade stadsstyrelsen igenom en renovering av den norra delen av ingången till Hagnäs metrostation. Den väntas kosta 8,4 miljoner euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning