Sorgens dag på Nordea i Finland – 200 anställda kan få gå

Över 200 anställda riskerar att mista jobbet på Nordea i Finland. Samtidigt fortsätter finansbranschens utdragna arbetstvist.

På fredagen avslutades Nordeas samarbetsförhandlingar. Banken löste situationen för knappt hälften av de 420 som berördes av nedskärningarna. Nordea försöker ännu hitta arbetsuppgifter inom banken för drygt 200 personer, vilket betyder att det slutliga antalet uppsägningar inte är klart.

En del av de 420 sade upp sig frivilligt och gick i pension, började studera eller fick ett nytt jobb. Samarbetsförhandlingarna ingår i ett omfattande reformprogram inom Nordea. Det innebär att fler personalomställningar är på kommande.

– Digitaliseringen i bankvärlden och kundernas förändrade behov ligger bakom förändringsbehoven, säger Nordeas landschef Ari Kaperi i ett pressmeddelande.

En del av bankkoncernens stödfunktioner flyttas till Estland och Polen. Kunderna flyttar allt mer ut på nätet och sköter sina bankärenden där.

– Det är alltid trist då arbetsuppgifter försvinner helt och hållet, men i den värld vi lever i är detta oundvikligt.

Nordea har sammanlagt 7 700 anställda i Finland.

Finansbranschens parter är fortfarande oense

På fredagen blev det klart att konflikten i bankbranschen fortsätter. Fackförbunden Pro och Nousu tackade nej till det medlingsbud som riksförlikningsman Minna Helle hade lagt fram under natten till onsdag.

Fackanslutna vid bland annat Nordea protesterar mot veckoslutsjobb och arbetsgivarsidans ensamrätt att under vissa förhållanden beordra folk på jobb. Konflikten har lett till två strejker, men för tillfället har ingen ny strejk utlysts.

– Vi började förhandla i ett totalt låst läge, var på god väg till en kompromiss, men kom inte ända fram till målet, säger Minna Helle i ett pressmeddelande.

Det betyder att tvisten fortsätter, men i lugnare tempo.

– Det finns inga förutsättningar för att fortsätta med förhandlingarna som det ser ut nu. Allt är beprövat, men det är ändå ingen orsak att avbryta förhandlingarna. Finansbranschen behöver förr eller senare kollektivavtal och arbetsro, säger Helle.

Helle är redo att ta upp förhandlingarna när parterna är redo att kompromissa.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03