Sören Lillkung blir vd för Svenska kulturfonden

Sören Lillkung efterträder Leif Jakobsson på Svenska kulturfonden. Han utsågs i dag till verkställande direktör för fonden. Bild: Leif Weckström

Svenska kulturfondens nya vd lovar att röra sig ute i alla finlandssvenska regioner. Han är en stark förespråkare för större helheter och hoppas att det blir nya fusionsdiskussioner mellan Arcada och Novia.

När Svenska kulturfondens styrelseordförande Stefan Wallin presenterar fondens nya vd Sören Lillkung vill han framhålla den mångsidiga erfarenheten, men framför allt humöret hos mannen som valdes ut bland 41 sökande.

– Sören är alltid entusiastisk och energisk, och kommer alltid med lösningar. Svenskfinland behöver någon som får alla med sig, det ska bli intressant att se hur han för organisationen framåt, säger Wallin.

Wallin beskriver rekryteringsprocessen som tuff. Att gallra bort kandidater i det första skedet var enkelt, enligt honom.

– Många hade sökt fel jobb, bland andra de som har en bakgrund inom bankirverksamhet. Här ska man inte placera, utan sprätta pengar.

Toppkandidaterna gick igenom lämplighetstester och intervjuer. Att droppa kandidater är alltid svårt i Svenskfinland, enligt Wallin, eftersom kretsarna är små.

– Men vår ledstjärna var hela tiden att hitta den mest lämpade. Postnumret hade inte någon betydelse, det som behövs i jobbet är en bred och djup kunskap om Svenskfinland.

Delegationsordförande Ann-Luise Bertell säger att det blev allt tydligare att Lillkung är en man fonden inte ville vara utan de närmaste fem åren.

– Det är väldigt få personer i Svenskfinland som har en så gedigen kunskap om både utbildning och kultur. Sören är en konstnär som tycker om att administrera, och han gör det bra, säger hon.

Lovar röra sig bland folk

Sören Lillkung säger sig vara ödmjuk inför det nya uppdraget.

– Jag sökte jobbet för att jag visste att jag ville ha det. Jag är i en lämplig ålder och i ett lämpligt skede av livet, säger 55-åringen.

I dag bor han med sambo och 9-årig dotter i Åbo, men har tidigare bott i bland annat Sibbo, Nykarleby och Jakobstad. Han lovar att röra sig mycket på fältet för att lyssna och bidra till att alla blir sedda. Och inspireras.

– Jag vill se vad de hittar på i byar och föreningar.

Du har ett stort kontaktnät. Betyder det att alla nu kommer att kontakta dig med idéer som behöver finansiering?

– Det hjälper inte att lobba mot mig, jag kan bara hjälpa till med beredningsprocessen. Andra beslutar om utdelningen.

Stefan Wallin understryker att vd-valet inte påverkar utdelningen, däremot sätter direktören sin prägel på hur kansliet med tjugo anställda jobbar.

Hål i Jakobstad

Sören Lillkung har ännu inte beslutat om familjen fortsätter bo i Åbo. Han är i varje fall glad över att slippa pendla till Jakobstad.

– Jag har sett tillräckligt av riksåttan.

Lillkung börjar jobba för Kulturfonden den första maj. De frågor som han i dag funderar på i Jakobstad är ur ett större perspektiv aktuella för hela Svenskfinland. Lillkung talar varmt för större helheter, eftersom det enligt honom gör det möjligt för de enskilda delarna att känna sig meningsfulla. Det som görs ska ha kvalitet.

När Åbo Akademi flyttar barnträdgårdslärarutbildningen till Vasa uppstår det ett hål på campuset i Jakobstad. Ett förslag är att ordna fortbildning med fokus på entreprenörskap, något som blir allt viktigare inom kulturfältet.

– Vi ska inte ha campus bara för att det är viktigt att ha campus, utan ha campus som är viktiga för dem som kommer dit.

Lillkung hör till dem som sörjer att fusionen mellan Arcada och Novia inte blev av, men han verkar inte ha gett upp hoppet om att den en dag kan bli verklighet.

– Det skulle ha varit bra för kulturen, men tiden var inte mogen.

Kommer du att fortsätta sjunga när du blir vd?

– I duschen, på stugan och på begravningar. Och en dag kommer jag nog att leda en kör.

Nytt med vd

Musikmagister och politices magister Lillkung blir den första som kan titulera sig vd för Svenska kulturfonden. Tidigare har fonden letts av en direktör. Kulturfondens första direktör Krister Ståhlberg kom från Åbo Akademi. Han satt på posten mellan 2003 och 2010. När Ståhlberg gick i pension tillträdde Bernt Arell, som kom från Kiasma. Arell hade tidigare varit museichef för Helsingfors stads konstmuseum och grundat Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn i Sverige.

Arell hann vara direktör i två år innan han fick jobb som överintendent och chef för Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. I somras blev det klart att han inte får förlängt kontrakt, och förra veckan meddelade han att han efter årsskiftet börjar på Fotografiska museet i Stockholm.

Leif Jakobsson tog över efter Arell 2012. Han kom då från Centralkommissionen för konst, och hade tidigare varit direktör på FST och SVT. Centralkommissionen ersattes 2013 av Centret för konstfrämjande , ett expertämbetsverk under Undervisnings- och kulturministeriet som årligen delar ut ungefär 34 miljoner euro som stipendier och bidrag.

Fram till 2001 hade kulturfonden en delegationsordförande som ansikte utåt: Pär Stenbäck (1996–2001), Roger Broo (1993–96) och Levi Ulfvens (1972–93). Den första delegationen tillsattes 1963, med Olav Ahlbäck som ordförande.

Kulturfonden grundades 1908 och består i dag av ungefär 490 fonder, som tillkommit genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag.

Svenska kulturfondens uppgift är att stödja utbildning och forskning, konst och kultur och samhällsservice som gynnar det svenska i Finland.

Varje år tar fonden emot runt 8 000 ansökningar av privatpersoner och organisationer. I november i år tog fonden emot 3 724 ansökningar, 93 av dem kom inom tio minuter före deadline.

Kapitalet ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen på kapitalet delas ut via Stiftelsen för utbildning och kultur på svenska i Finland.

Det är Svenska folkpartiet som utser de förtroendevalda, som beslutar om utdelningen. Sedan 2014 är Stefan Wallin styrelseordförande, medan Ann-Luis Bertell är delegationsordförande. De senaste åren har utdelningen legat runt 36 miljoner euro per år.

Kulturprofilen och sångaren Sören Lillkung blir chef för ett av Svenskfinlands viktigaste kulturinstitutioner. Men vem är han?

Åbobon Sören Lillkung är 55 år och bosatt i Åbo. Han arbetar sedan 2012 som enhetschef för yrkeshögskolan Novias kulturenhet i Jakobstad. Han är även medlem i Novias ledningsgrupp.

Han har 2009-2012 arbetat som projektombudsman vid Svenska kulturfonden på kansliet i Helsingfors. Före det verkade han som rektor för Jakobstadsnejdens musikinstitut, musikchef på Yrkeshögskolan Novia och som rektor för Martin Wegelius-institutet.

Han har och har haft ett flertal förtroende- och sakkunniguppdrag inom olika utbildnings- och kulturorganisationer och inom Borgå stift.

Lillkung har högre akademisk slutexamen i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi och från Sibeliusakademin, därifrån han utexaminerats som både musikmagister och diplomsångare.

Lillkung har haft ett stort antal roller inom opera och musikkonst, men har under senare år mest arbetat med utbildning och administration.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning