Sordin på symfoniorkestern kan föda något nytt

Natasha Lommis dans möter flöjten i Toru Takemitsus Voice som en jämnstark partner. Lommi har själv spelat flöjt i sin ungdom. Bild: Noora Geagea/Pressbild

Då orkestrarna tvingas tänka om förändras hela symfoniorkesterns dramaturgi. Dansen är ett finurligt och välkommet inslag denna höstsäsong. Förhoppningsvis kan formatet bidra till dansverkens livslängd.

Det ansträngda coronaläget tvingar orkestrarna att stöpa om hela konceptet med symfoniorkesterkonserter, vars dramaturgi sett ut ungefär på samma sätt rätt länge.Hur skapar man en meningsfull helhet m...