Soptömningstiderna ändras – sopbilarna börjar köra redan klockan 5 i Helsingfors innerstad

För att lätta på morgonrusningen börjar sopbilarna köra i centrala Helsingfors redan klockan 5. Bild: Helsingforsregionens miljötjänster

För att lätta på morgonrusningen börjar sopbilarna köra i centrala Helsingfors redan tidigt på morgonen.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM börjar tömma soptunnor mellan klockan 6 och 22 i Huvudstadsregionen och Kyrkslätt från och med nästa måndag. De nuvarande tömningstiderna är mellan 7 och 21.

I Helsingfors innerstad börjar sopbilarna köra redan klockan 5 på morgonen från och med nästa vecka.

De nya tiderna motiveras från HRM:s håll med att det minskar rusningen i trafiken.

– Då soptunnorna kan tömmas redan före morgonrusningen kan vi minska på trafikstockningarna på vissa gator i Helsingfors centrum. Samtidigt kan vi minska på utsläppen från soptömningen och öka sopbilsförarnas och andra väganvändares säkerhet, säger operativa chefen Juho Nuutinen vid HRM i ett pressmeddelande.

HRM påpekar att det i sådana husbolag där portgångarnas lås är tidsinställda är viktigt att beakta de nya tömningstiderna så att sopbilsförarna kan utföra sitt arbete också i fortsättningen.

Ändringarna i sopbilarnas tidtabeller är en del av de nya föreskrifterna om avfallshanteringen. De övriga föreskrifterna innefattar olika krav som ställs på sortering, insamlingskärl och avfallspunkter samt på avfallstransport och -insamling. De började gälla redan i mars, förutom sorteringskraven som ändras först 2021.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46