Soptömningstiderna ändras – sopbilarna börjar köra redan klockan 5 i Helsingfors innerstad

För att lätta på morgonrusningen börjar sopbilarna köra i centrala Helsingfors redan klockan 5. Bild: Helsingforsregionens miljötjänster

För att lätta på morgonrusningen börjar sopbilarna köra i centrala Helsingfors redan tidigt på morgonen.

Helsingforsregionens miljötjänster HRM börjar tömma soptunnor mellan klockan 6 och 22 i Huvudstadsregionen och Kyrkslätt från och med nästa måndag. De nuvarande tömningstiderna är mellan 7 och 21.

I Helsingfors innerstad börjar sopbilarna köra redan klockan 5 på morgonen från och med nästa vecka.

De nya tiderna motiveras från HRM:s håll med att det minskar rusningen i trafiken.

– Då soptunnorna kan tömmas redan före morgonrusningen kan vi minska på trafikstockningarna på vissa gator i Helsingfors centrum. Samtidigt kan vi minska på utsläppen från soptömningen och öka sopbilsförarnas och andra väganvändares säkerhet, säger operativa chefen Juho Nuutinen vid HRM i ett pressmeddelande.

HRM påpekar att det i sådana husbolag där portgångarnas lås är tidsinställda är viktigt att beakta de nya tömningstiderna så att sopbilsförarna kan utföra sitt arbete också i fortsättningen.

Ändringarna i sopbilarnas tidtabeller är en del av de nya föreskrifterna om avfallshanteringen. De övriga föreskrifterna innefattar olika krav som ställs på sortering, insamlingskärl och avfallspunkter samt på avfallstransport och -insamling. De började gälla redan i mars, förutom sorteringskraven som ändras först 2021.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning