Sommartiden diskuteras på EU-nivå

Trafik- och kommunikationsminister Anne Berner har skrivit ett brev till EU:s transportkommissionär om att slopa sommartiden. Ärendet kommer att tas upp på EU:s råd för transportfrågor i december. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Minister Anne Berner kommer att ta upp sommartiden när EU:s transportråd sammanträder den 4–5 december.

I ett brev till EU:s transportkommissionär Violeta Bulc undrar trafik- och kommunikationsminister Anne Berner (C) om kommissionens planer för sommartiden. Brevet är daterat den 15 november och där förklarar Berner om situationen i Finland.

EU-kommissionen har meddelat att man utvärderar initiativet att ändra eller upphäva direktivet ännu i år.

– Vi har föreslagit att frågan tas upp på agendan när Europeiska unionens råd för transportfrågor sammanträder i december. Då skulle transportministrarna få tillfälle att höra sig för vad kommissionen och de övriga medlemsstaterna har tänkt sig, säger minister Berner i ett pressmeddelande.

En gemensam praxis för EU:s medlemsstater behövs för att bland annat säkerställa fungerande flygförbindelser.

EU sitter på makten

Finland binds av EU:s sommartidsdirektiv som förenhetligar de datum då sommartiden börjar och slutar. Om Finland vill slopa sommartiden leder det till komplikationer, främst logistiska.

Fler än 70 000 finländare undertecknade i år ett medborgarinitiativ om att slopa sommartiden. Motståndarna till sommartiden anser att justerandet inte medför någon nytta i ett modern samhälle, tvärtom. Onödiga ändringar i tidtabeller för tåg, bussar och flyg samt hälsofrågor finns uppräknade i initiativet.

En del forskare anser att kroppens så kallade inre klocka inte mår bra av övergången till sommartid, men hittills finns det inte tillräckligt med forskningsunderlag för att bekräfta påståendet. Initiativet stöds av många politiker och EU-ledamöter.

Mindre effekt för Norden

Sommartid betyder att klockan ställs fram en timme på våren för att dra nytta av ljuset. Sommartid används huvudsakligen i Europa och Nordamerika, men tidpunkten för övergången skiljer sig.

För länder som ligger nära polerna, som Finland, ger sommartiden inte så stor effekt. Det beror på att dagarna på sommaren är längre än vad de flesta är vakna.

De första officiella försöken med sommartid gjordes under första världskriget. Finland tog permanent i bruk sommartiden 1981 samtidigt som flera andra länder.

Sedan 1996 har EU gemensam sommartid. Den börjar sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. Ibland används uttrycket vintertid, men normaltid är det korrekta uttrycket för årets mörkare halva.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03