Sommartiden är ett otyg

Bild: HBL

Som amatörastronom går man miste om de mörka kvällstimmar man skulle ha kunnat använda för sitt fritidsintresse.

Sommartiden gör inte kvällarna ljusare. Den gör att man måste lägga sig en timme tidigare om man har tider att passa.

År 1921 infördes gemensam tid över hela landet som en anpassning till det internationella systemet med tidszoner. Här på Åland ställde man fram klockorna 40 minuter jämfört med soltiden (i Helsingfors 20 minuter). Sedan dess står solen i söder på Åland omkring klockan 12.40 i stället för 12.00.

År 1981 kom nästa förändring, då sommartiden infördes, och vi ställer nu fram klockorna ytterligare en timme sju månader om året. Solen står då i söder 13.40, och går ned 23.09 vid midsommartid. Hade jag velat att solen gick ned vid en sådan tidpunkt skulle jag bosätta mig i Uleåborg! Det är inte lätt att somna när det fortfarande är ljust och när kvällssvalkan ännu inte har infunnit sig. Under tidiga morgnar i mars och april är det tvärtom extra kallt och mörkt när man vaknar, och solen har inte hunnit smälta isen på bilrutorna.

Som amatörastronom går man miste om de mörka kvällstimmar man skulle ha kunnat använda för sitt fritidsintresse. För att inte tala om tidsomställningarna, som är så onaturliga att man alltid måste påminna allmänheten åt vilket håll visarna ska ändras. Det är en onödig komplikation; till exempel måste man föra programloggar i UTC (den universella tiden) för att veta i vilken ordning olika händelser inträffade, och transportmedel måste stanna och vänta i en timme eller köra ifatt tidtabellen. Sådant kostar resurser vi kunde använda till något nyttigare.

Kort sagt, sommartid är ett otyg. Nu har vi möjlighet att bli av med den. Europeiska kommissionen har föreslagit att tidsomställningarna ska avskaffas 2019. Sista omställningen till sommartid blir i så fall i mars, och sedan ska varje EU-medlemsland besluta om det ska återgå till normaltid i oktober, eller fortsätta med sommartiden för alltid. Att fortsätta med sommartiden betyder att vi skulle byta tidszon till Moskvatid. Det är min förhoppning att riksdagen beslutar att behålla den nuvarande normaltiden, det vill säga östeuropeisk tid.

Ett annat alternativ är att byta till centraleuropeisk tid (ställa tillbaka klockan en timme), vilket skulle passa utmärkt för Åland, men inte lika bra för Helsingfors och de östra landsdelarna.

Man kan lämna sin åsikt på Kommunikationsministeriets undersökning som finns på dinasikt.fi.

Per Johansson ordförande, Ålands amatörastronomer rf

Ett​ ​hem​ ​med​ ​historia,​ ​och​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​bevara​ ​det​ ​gamla

Många drömmer om ett hem med en lång historia och spännande anekdoter, men för Michaela Borup och Mathias Furuhjelm är det verklighet. 2.4.2020 - 00.00

Mer läsning