Sommaren var exceptionellt varm och torr – minst regn i Österbotten

Det var stundvis 25 grader varmt i så gott som hela landet. Endast i Kilpisjärvi steg kvicksilvret inte över 25. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Den här sommaren regnade det mindre än det brukar. Vi fick dessutom njuta av högsommarvärme hela 26 dagar. Det är aningen fler varma dagar än sommaren vanligtvis bjuder på.

Medeltemperaturen i augusti låg på samma nivå som den i medeltal gör, enligt Meteorologiska institutets statistik. I de västra delarna av landet var det aningen varmare medan det i de östra de delarna var aningen svalare än det brukar vara.

Medeltalet berättar ändå inte hela sanningen eftersom det i början av augusti var exceptionellt kallt. Till och med i södra Finland förekom nattfrost under flera nätter. Månadens lägsta temperatur, minus 3,5 grader, mättes i Sodankylä den 10 augusti.

Mot slutet av månaden blev vädret betydligt varmare och till och med i Lappland blev det 25 grader varmt. Den 29 augusti var det 25,3 grader i Rovaniemi. Aldrig tidigare har det varit så varmt i Lappland så sent på året, enligt Meteorologiska institutet.

Samma dag mättes månadens högsta temperatur, 28,1 grader vid Karleby–Jakobstad flygplats.

I augusti regnade det mest på Kimitoön, 115,3 millimeter. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Regnade mest i Kimito

Precis som tidigare år varierade regnmängden mycket enligt område men i det stora hela regnade det ganska lite i augusti. Det var torrast i de östra delarna av landet. Där regnade det hälften så mycket som det brukar göra så här års.

Trots torkan har det regnat mycket vissa dagar. I till exempel Björneborg regnade det 34,7 millimeter på en timme den 8 augusti. Det störtregnet ledde till stora skador. Den 23 augusti regnade det 62,5 millimeter under ett dygn i Kajsaniemi i Helsingfors. Det regnet ledde också till en hel del materiella skador.

I augusti regnade det mest på Kimitoön, 115,3 millimeter.

Inte så torrt på 30 år

Sommaren, det vill säga juni–augusti, var överlag relativt varm. I väster var det en grad varmare än det vanligtvis är medan medeltemperaturen vid östra gränsen och i Lappland låg en grad under det vanliga.

Det var stundvis 25 grader varmt i så gott som hela landet. Endast i Kilpisjärvi steg kvicksilvret inte över 25. I Hattula uppmättes flest varma dagar.

Sommaren var också exceptionellt torr. Vi hade hälften färre regndagar i år än vi vanligtvis har under en sommar. I till exempel mellersta Finland, Savolax och i Norra Karelen har det inte varit så här torrt på 30 år.

Under hela sommaren regnade det mest i Kuusamo, närmare 200 millimeter, och minst i Kaskö där det endast regnade 70 millimeter på hela sommaren.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning