Somalia var nära inbördeskrig – och det borde ha väckt mer intresse

Hela dramat i Somalia följer nästan manus från Game of Thrones. Kungen (i det här fallet presidenten), som ville cementera och konsolidera sin makt över regionerna – som gjorde motstånd.

Somalierna är en av Finlands största invandrargrupper, och en av dem som varit här längst. Det finns drygt 20 000 personer med somaliska som modersmål i Finland, största delen av dem är ändå fin...