"Som sjuttonåring var jag ett lätt byte" – violinisten Eriikka Maalismaa tror musiklivet ännu har mycket att ta itu med i kölvattnet av metoo

Eriikka Maalismaa har själv tagit sig ton, men noterar att unga kvinnliga musiker mestadels har hållit tyst i höstens jämställdhetsdebatt. Bild: Cata Portin

– Metoorörelsen förde med sig mera gott än ont, men ännu återstår mycket smutstvätt, säger violinisten Eriikka Maalismaa. Hon vet att hon med sina uttalanden kanske går miste om några spelningar, men det priset är värt att betala.

– Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att vi har börjat tala om inklusivitet, alltså i vilken mån människor av olika bakgrund kan bli delaktiga i vår kultur. Kan den här kulturen överleva om...