Som en vidareutveckling av solokonserten

År av högläsning har gjort violinisten Antti Tikkanen till en garvad recitatör. Bild: Jaakko Paarvala

Antti Tikkanens konsert med musik och högläsning var som en vidareutveckling av recitalen som konstform.

Recitalen (från latinets recitare) har blivit ett vedertaget begrepp för den vokala eller instrumentala solokonserten. Om termen ursprungligen syftat på uppläsning, har innebörden i konsertsammanhang...