Solidium säljer Sampo och köper Nokia

Bild: Aku Häyrynen

Den statliga portföljförvaltaren Solidium har köpt Nokia-aktier för 844 miljoner euro under inledningen av 2018